Etalon Coaching Társaság
„Megmutatni magunkat, mint közös
platformon dolgozó, együttműködő
és együtt fejlődő szakmai műhely.”
 

Szabályaink

Kedves Látogató!

Ezen az oldalon néhány részletet találhat két dokumentumból, melyek leírják működésünk szabályait. Amennyiben bármely okból több részletre is kíváncsi, írjon nekünk, és elküldjük a teljes dokumentumot.


RÉSZLETEK ALAPSZABÁLYUNKBÓL:

„II. A társadalmi szervezet célja, általános rendelkezések:

 1. Coaching alatt személyre, illetve csoportra vonatkoztatott tanácsadó-fejlesztői támogatást értünk, melynek célja a kliens segítése és kísérése önirányító képességének mobilizálása, jövőjének aktív alakítása érdekében. (Európai Coaching Szövetség definíciója alapján)
 2. A Társaság sokszínű, nyílt, őszinte, baráti közösség, melynek célja
  • a coaching szakma hazai bázisának kiszélesítése, elméletének és módszereinek megismerése és megismertetése, a hazai tapasztalatok összefogása és megosztása, a külföldi eredmények és módszerek adaptálása,
  • a tagok együttműködési kultúrájának ápolása és fejlesztése, és ezáltal tagjai személyes közreműködésének és elkötelezettségének a biztosítása,
  • a szakma ismertségének, elismertségének, képviseletének és presztizsének javítása
  • a coaching iránti piaci igények általános felkeltése. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.”

„III. A Társaság tagsága, a tagok jogai és kötelezettségei:

 1. A Társaság tagsága: A Társaság tagja lehet minden olyan magánszemély, aki
  • coach képzettséggel rendelkezik,
  • a Társaság céljaival egyetért,
  • írásos nyilatkozatával elfogadja annak Alapszabályát és Etikai Szabályzatát,
  • vállalja közreműködésével a Társaság céljainak megvalósítását,
  • a belépési nyilatkozat aláírásával felvételét kéri, és
  • akit a tagok közé a szervezet Elönksége felvesz.
 2. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése: A Társaságba való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes. A tagság felvétellel keletkezik. A tag felvételéről az Elnökség határozattal dönt.„

RÉSZLETEK AZ ETIKAI SZABÁLYZATBÓL:

„Az ETIKAI Szabályzat, továbbiakban ESZ célja, hogy iránymutatást nyújtson etikai alapelveivel, normáival és értékeivel az ECT tagjai, valamint a szakma szolgáltatásait igénybe vevő kliensek és megbízók számára.

Az ECT minden tagja magáénak vallja, és határozottan képviseli az ESZ-ban foglaltakat.

Az általános cél, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk klienseink számára, melyek biztosítják személyes fejlődésüket és a hatékonyságuk növekedését.

A coaching munka során tevékenységünket az alábbi értékek jellemzik:

 • szakszerűség és felkészültség
 • tisztesség és korrektség
 • körültekintés, megfontoltság
 • a kliensek, a kollégák és megbízók megbecsülése
 • szakmai alázat és igényesség
 • elkötelezettség
 • tartózkodás a bizalommal való visszaéléstől
 • titoktartás
 • hitelesség, őszinteség
 • felelősségtudat
 • kliensorientáltság
 • megoldás-fókuszú coaching

Az ECT minden tagja köteles magas színvonalú szakmai szolgáltatást nyújtani, tekintet nélkül a díjazás vagy más érdekeltség mértékére. …”

 

Copyright © 2009-2020, Etalon Coaching Társaság. Minden jog fenntartva. Készítette: Mucius Scaevola Kft.