Etalon Coaching Társaság
„Megmutatni magunkat, mint közös
platformon dolgozó, együttműködő
és együtt fejlődő szakmai műhely.”
 

Társaságunk

Kedves Látogató!

Társaságunk képzett coach-ok szövetsége (jogi formában egyesület), melyben mi, különböző végzettséggel, szakmai tapasztalattal és kompetenciákkal rendelkező, Magyarország különböző pontjain működő coachok szövetkeztünk. Mindannyian bizonyos közös értékeket, szakmai elképzeléseket vallunk magukénak, és ezt a közös platformot akarjuk képviselni a coaching szakmán belül. Coaching megközelítésünk alapvetően személyközpontú, holisztikus és rendszerszemléletű, a megoldás felé vezető útra fókuszálunk. Igyekszünk sokszínű eszköztárral rendelkezni, hogy klienseinknek testhezálló megoldást nyújthassunk.

Elkötelezzük magunkat a folyamatos személyiségfejlődés, szakmai látókörünk tágítása mellett, ezért Társaságon belüli céljaink: folyamatos továbbképzés és tapasztalatcsere biztosítása a tagoknak számára, egymás támogatása, szakmai együttműködés, és a közösségi élet fenntartása.

Társaságon kívüli céljaink: a coaching, mint fejlesztő módszer megismertetése a hazai közönséggel – elsősorban a gazdasági szférában. Ezen keresztül lehetőséget adni a tagoknak, hogy bemutatkozhassanak, és bemutathassák, hogy a Társaság közös értékein, szellemiségén, szakmai elvein túl milyen egyéni kompetenciákkal rendelkeznek.


Személyközpontú megközelítés

Mindenki rendelkezik azzal belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. A coach feltétel nélküli elfogadáson és empátián alapuló attitűdje elősegíti, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrások, és a kliens döntései bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyenek.

Holisztikus szemlélet

Az emberben a testi, lelki és szellemi tényezők szoros egységben és kölcsönhatásban működnek. Nem képzelhető el egyik változása anélkül, hogy ne hatna ki a másik két tényezőre. A holisztikus szemlélet az embert teljes egésznek tekinti, magva az az elképzelés, hogy az egész nem azonos a részek összegével, hanem egy új minőség; továbbá, hogy a részek csak az egészhez való viszonyukban nyernek értelmet. A holisztikus szemlélettel dolgozó coach nemcsak a problémára, hanem a kliensre koncentrál, támogatja őt egyensúlyának megtalálásában, helyreállításában.

Rendszerszemlélet

A rendszer egyik elemének változása valamennyi részelem összjátékát befolyásolja. Amikor az ügyfelek a coaching során céljaikat, megoldásaikat és mások reakcióit kezdik másképpen leírni, a többiekhez való viszonyuk is megváltozik. Ha az ügyfél figyelmét a lehetséges megoldások felé fordítja és ezeket felismeri, könnyebben beindulnak és fenntarthatók ezek a változások.

Megoldásközpontú coaching

Iránya következetesen a jövő felé mutat: a múltból elhagyja a hosszas ok- és hibakeresést, csak azt veszi figyelembe, ami a kívánt irányba vezet. Azon megfigyelésekre alapoz, hogy mi az, ami a problémák megoldása során jól és könnyen működik. Kezdetnek elég valami kicsi dolgot másként tennünk, vagy akár másként látnunk – az így tapasztalat sikerek felszínre hozzák erőforrásainkat, azok pedig hosszú távú, jelentős fejlődést indítanak be.

 

Copyright © 2009-2020, Etalon Coaching Társaság. Minden jog fenntartva. Készítette: Mucius Scaevola Kft.