A folyamatos tanulás a coach-ok életformája.
Színvonalas és sokszínű, vidám szakmai közösségünk – az Etalon Coaching Társaság –
többek között ennek a tevékenységnek ad változatos keretet.
Társaságunk képzett coach-ok szövetségeként (jogi formában egyesületként) alakult 2009-
ben. Különböző végzettségű, szakmai tapasztalatú és kompetenciájú, Magyarország több
pontján tevékenykedő coachok vagyunk. Mindannyian a társaságra jellemző közös
értékeket, szakmai elképzeléseket valljunk magukénak, és ezt a közös platformot képviseljük
a coaching szakmán belül.
Coaching megközelítésünk alapvetően személyközpontú, holisztikus és rendszerszemléletű,
a megoldás felé vezető útra fókuszálunk, sokszínű eszköztárral rendelkezünk, hogy
klienseinknek testhez álló megoldást nyújthassunk.
Társaságon kívüli célunk…

…a coaching, mint fejlesztő módszer megismertetése és népszerűsítése a gazdasági szférában, valamint magánemberek számára egyaránt. Tagjaink között megtalálhatóak executive, business-, management-, egészség-, életvezetési és life coachok is.

Elköteleztük magunkat a folyamatos személyiségfejlődés, szakmai látókörünk tágítása mellett, ezért társaságon belüli céljaink… 

… folyamatos továbbképzés és tapasztalatcsere biztosítása a tagjaink számára,

… egymás támogatása, szakmai együttműködés, szupervíziós lehetőség biztosítása,

… szakmai közösségi élet fenntartása.

Tagjaink számára… 

… évente több alkalommal is rendezünk szakmai továbbképzéseket, amelyek tagjaink számára díjmentesen látogathatók. Programjaink többsége egynapos, míg a mélyebb önismereti, tréningjeink rendszerint 2 naposak. A programok témáját évről-évre a tagokkal közösen határozzuk meg, hogy valóban az érdeklődésre leginkább számot adó témák kerüljenek megrendezésre.

… biztosítjuk, hogy neves szakemberektől tanulhassanak közvetlenül. Többek között tőlük is inspirálódtunk: Dr Barlai Róbert, Tarr Bence, Dr Bagdy Emőke, Németh Lóránd, Dr Buda László, Snír Péter, Dr Bodó Péter, Gánti Bence, Hankovszky Katalin, Nemes Antónia

… lehetőséget biztosítunk a honlapunkon megjelenésre (coach-kereső)

… szakmai képviseletet biztosítunk a Magyarországi Coach-Szervezetek által is

… további megjelenést teszünk lehetővé az MCSzSz honlapján a névjegyzékben (coach-regiszter)

Amennyiben Te is Etalon kívánsz lenni, és csatlakoznál hozzánk… 

… jelezd igényedet elérhetőségeink egyikén. Belépési szándékod kapcsán felvesszük Veled a kapcsolatot, elküldjük az alapszabályunkat, hogy tájékozódni tudj működésünk alapelveiről.

A belépés feltételei: 

  • Oklevél Coaching végzettségről
  • Két Etalon Tag ajánlása
  • Írásbeli belépési nyilatkozat
  • Aláírt GDPR nyilatkozat
  • Tagdíj befizetése
  • Elnökségi elfogadó határozat a felvételről

Eco, organic, bio icon set. Vector icon design for wellness, spa, pharmacy

Személyközpontú megjelenítés

Mindenki rendelkezik azzal belső erőforrással, ami lehetővé teszi számára, hogy boldog és hasznos életet éljen. A coach feltétel nélküli elfogadáson és empátián alapuló attitűdje elősegíti, hogy felszabaduljanak ezek az erőforrások, és a kliens döntései bölcsebbek, egészségesebbek, konstruktívabbak legyenek.

Holisztikus szemlélet

Az emberben a testi, lelki és szellemi tényezők szoros egységben és kölcsönhatásban működnek. Nem képzelhető el egyik változása anélkül, hogy ne hatna ki a másik két tényezőre. A holisztikus szemlélet az embert teljes egésznek tekinti, magva az az elképzelés, hogy az egész nem azonos a részek összegével, hanem egy új minőség; továbbá, hogy a részek csak az egészhez való viszonyukban nyernek értelmet. A holisztikus szemlélettel dolgozó coach nemcsak a problémára, hanem a kliensre koncentrál, támogatja őt egyensúlyának megtalálásában, helyreállításában.
Eco, organic, bio icon set. Vector icon design for wellness, spa, pharmacy
Eco, organic, bio icon set. Vector icon design for wellness, spa, pharmacy

Rendszerszemlélet

A rendszer egyik elemének változása valamennyi részelem összjátékát befolyásolja. Amikor az ügyfelek a coaching során céljaikat, megoldásaikat és mások reakcióit kezdik másképpen leírni, a többiekhez való viszonyuk is megváltozik. Ha az ügyfél figyelmét a lehetséges megoldások felé fordítja és ezeket felismeri, könnyebben beindulnak és fenntarthatók ezek a változások.

Megoldásközpontú coaching

Iránya következetesen a jövő felé mutat: a múltból elhagyja a hosszas ok- és hibakeresést, csak azt veszi figyelembe, ami a kívánt irányba vezet. Azon megfigyelésekre alapoz, hogy mi az, ami a problémák megoldása során jól és könnyen működik. Kezdetnek elég valami kicsi dolgot másként tennünk, vagy akár másként látnunk – az így tapasztalat sikerek felszínre hozzák erőforrásainkat, azok pedig hosszú távú, jelentős fejlődést indítanak be.
Eco, organic, bio icon set. Vector icon design for wellness, spa, pharmacy