Business partners shaking hands after signing agreement form at meeting in cafe

Magyarországi Coach-Szervezetek Szövetsége

Az Etalon Coaching Társaság 2015- április 16 óta aktív tagja az  Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége ernyőszervezetnek, mert egyetértünk a Szövetség céljaival, és fontosnak tartjuk a szakmai együttműködést a coaching kultúra elterjesztésében. Tagjaink közül néhányan aktívan dolgoznak a Szövetség különböző munkacsoportjaiban.
A 2012-ben alapított Coach Szövetség több coaching szervezet összefonódásából jött létre, így a sokszínűségre, tudásra, eszközeire építve megteremti és fenntartja a tagszervezetek közötti szinergiát. Piaci önszabályozó szervezetként a Magyarországon kialakult coaching kultúra minél szélesebb körben történő elterjesztésére jött létre. A szakemberek számára egyértelmű és széles körben elfogadott szakmai és etikai irányelveket alakított ki, valamint a megbízói oldal (vállalatok, HR szakemberek, ügyfelek) számára konszenzusos alapon kidolgozott támpont-rendszert biztosít coach kiválasztására.

Az MCSzSz Tagszervezetei:

CoachOK, European Coaching Association, SOLUTIONFOCUS Egyesület, Magyar Coach Egyesület, International Coach Federation, Üzleti Coach Egyesület, Professzionális Coaching Egyesület, Magyar Gestalt Egyesület, European Mentroing & Coaching Council, Magyar Szupervizorok és Szupervizor Coachok Társasága, Magyar Csoportdinamikai és Szervezetdinamikai Egyesület.