Részlet az Etalon Coaching Társaság Alapszabályából (2019.szeptember 27.):

2. Az Egyesület célja (Ptk. 3:5. § c) pontja alapján)

1. A Társaság tagjai a coaching szakma képviselői, közösségük célja:
– a coaching szakma hazai bázisának kiszélesítése, elméletének és módszereinek megismerése és megismertetése, a hazai tapasztalatok összefogása és megosztása, a külföldi eredmények és módszerek adaptálása,
– a tagok együttműködési kultúrájának ápolása és fejlesztése, és ezáltal tagjai személyes közreműködésének és elkötelezettségének a biztosítása,
– a coaching szakma ismertségének, elismertségének, képviseletének és presztizsének javítása,
– a coaching iránti piaci igények általános felkeltése,
– a tagság és a coaching iránt érdeklődők szakmai tudásának fejlesztése, képzések szervezése,
– a társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

Coaching alatt személyre, illetve csoportra vonatkoztatott tanácsadó-fejlesztői támogatást értünk, melynek célja a kliens segítése és kísérése önirányító képességének mobilizálása, jövőjének aktív alakítása érdekében. (Európai Coaching Szövetség definíciója alapján)

Az egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végez, azonban a célok megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet a célja szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Részlet az Etalon Coaching Társaság Etikai Szabályzatából (2009. május 06.):

Az ETIKAI Szabályzat, továbbiakban ESZ célja, hogy iránymutatást nyújtson etikai alapelveivel, normáival és értékeivel az ECT tagjai, valamint a szakma szolgáltatásait igénybe vevő kliensek és megbízók számára.

Az ECT minden tagja magáénak vallja, és határozottan képviseli az ESZ-ban foglaltakat.

Az általános cél, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk klienseink számára, melyek
biztosítják személyes fejlődésüket és a hatékonyságuk növekedését.

A coaching munka során tevékenységünket az alábbi értékek jellemzik:

  • szakszerűség és felkészültség
  • tisztesség és korrektség
  • körültekintés, megfontoltság
  • a kliensek, a kollégák és megbízók megbecsülése szakmai alázat és igényesség elkötelezettség
  • tartózkodás a bizalommal való visszaéléstől
  • titoktartás
  • hitelesség, őszinteség
  • felelősségtudat
  • kliensorientáltság
  • megoldás-fókuszú coaching

Az ECT minden tagja köteles magas színvonalú szakmai szolgáltatást nyújtani, tekintet nélkül a díjazás vagy más érdekeltség mértékére.

Gyakorlati vonatkozások

A szabályzat értékeket, etikai alapelveket tartalmaz, melyeket képviselünk azokban a speciális helyzetekben, melyekkel a coaching folyamán találkozunk.
Az alapvető kapcsolat a kliens és a coach találkozása, de munkánk során kapcsolatban állunk a megbízókkal, kollégákkal, más szakterületek képviselőivel, s a nyilvánossággal is.